Lektionsplan #1: Velkommen til Hannas hus

Læringsmål

Eleverne vil lære om de 9 farepiktogrammer, der bruges til at faremærke kemikalier, for at hjælpe dem til at forstå betydningen af de forskellige farer.

Klassetrin

2. og 3. klasse

Varighed

En eller to lektioner (45-90 min.)

Materialer

Husholdningskemikalier med forskellige typer farepiktogrammer på etiketten, f.eks. toiletrens, opvaskemiddel, imprægneringsspray, kalkfjerner. (NB: kan evt. lånes fra skolens rum med rengøringsmidler).

Lektion

Introduktion til farepiktogrammerne

 • Mange kemiske produkter kan være farlige for sundheden eller for miljøet.
 • De fleste af de kemikalier, som I kender, er ikke farlige hvis de bruges rigtigt og hvis man ved hvad man skal gøre hvis noget går galt.
 • Nogle kemikalier kræver mere forsigtig omgang end andre.
 • Hvis du læser etiketten og kender farepiktogrammerne, hjælper det dig med at identificere de kemikalier, der er farlige, og det fortæller dig hvilke typer farer det drejer sig om, og hvordan du kan undgå dem.
 • En fareetiket består af nogle bestemte symboler (piktogrammer) og advarsler.
 • Det er loven, der bestemmer, hvilke piktogrammer og advarsler, der skal stå på etiketten af et produkt. Det er de firmer, der sælger kemikalierne, der skal sørge for at sætte piktogrammer og advarsler på etiketten, hvis produktet indeholder kemikalier med farlige egenskaber.
 • Et kemikalie er ikke bare noget, der bruges af folk med kitler i laboratorier. De fleste mennesker bruger kemiske produkter derhjemme hver dag, f.eks. til at vaske tøj, gøre rent og andet husarbejde. Mange mennesker bruger også kemikalier på deres arbejde.

Besøg Hannas hus

 • Vis eleverne et udvalg af produkter med faremærkning (helst rigtige produkter, ellers vis evt. piktogrammerne). Spørg dem hvad de tror, at piktogrammerne på etiketterne betyder.
 • Vis hjemmesiden www.hannashus.dk på skærmen i klassen. Hvis eleverne ikke kan læse endnu, så læs teksten for dem.
 • Giv eleverne en rundtur i de 9 situationer på hjemmesiden og lade eleverne besvare spørgsmålene til hver situation.

Afrunding af lektionen

 • Afsæt 10 minutter i slutningen af timen. Find de 9 farepiktogrammer frem på skærmen. Er eleverne i stand til at svare på følgende spørgsmål om farepiktogrammerne?
 • Hvilke slags produkter har I fundet, der er mærkede som brandfarlige?
  • Hvad er farerne og hvordan kan I undgå dem?
 • Hvilke slags produkter har I fundet, der er mærkede som ætsende?
  • Hvad er farerne og hvordan kan I undgå dem?
 • Hvilke slags produkter har I fundet, der er mærkede som sundhedsfarlige?
  • Hvad er farerne og hvordan kan I undgå dem?

Prøv quiz’en

 • Afslut lektionen ved at lade eleverne prøve farepiktogram quiz’en på hjemmesiden. Hvordan gik det?