Lektionsplan #2: Vores verden består af kemikalier

Læringsmål

Eleverne vil læse, at der er kemikalier overalt. Nogle forekommer naturligt og andre er menneskeskabte. Eleverne vil lære at genkende farepiktogrammerne. De vil lære, at piktogrammerne kan findes på almindelige husholdningsprodukter og at produkter med farepiktogrammer på etiketten skal håndteres i overensstemmelse med anvisningerne om sikker brug på produktet.

Klassetrin

4-6. klasse

Varighed

To lektioner eller 90 minutter

Materialer

Husholdningskemikalier med forskellige typer farepiktogrammer på etiketten, f.eks. toiletrens, opvaskemiddel, imprægneringsspray, kalkfjerner. Også gerne inkl. produkter, der er miljømærkede med det Nordiske Svanemærke eller EU Blomsten. 

Lektion

Brainstorm: Hvad er kemikalier?

 • Start med at skrive ordet “KEMIKALIER” på midten af tavlen
 • Bed eleverne om at diskutere (parvist) hvad de tænker på, når de ser dette ord på tavlen og skrive det ned. Giv dem 5 minutter.
 • Skriv deres forslag op på tavlen i en mindmap struktur rundt om ordet KEMIKALIER
 • Diskuter de forskellige input i klassen. En konklusion vil være, at kemikalier er overalt.

Lav antagelser om farepiktogrammerne

 • Vis husholdningskemikalierne på et bord med farepiktogrammerne skjult for eleverne. Hvis piktogrammerne er placeret på forsiden af produktet, kan de dækkes med en post-it seddel.
 • Spørgsmål 1: Hvad har produkterne til fælles?
 • Elevernes svar kunne være: De er husholdningsprodukter. De kan købes i supermarkedet. De indeholder forskellige slags kemikalier. De skal bruges forsigtigt. De har et eller flere farepiktogrammer på etiketten. Skriv svarene op på tavlen.
 • Vend produkterne om, og afslør etiketterne med farepiktogrammer.
 • Spørgsmål 2: Hvorfor tror I, at disse produkter er mærkede med farepiktogrammer? 
 • Elevernes svar kunne være: Produkterne er giftige, de kan eksplodere, de kan slå fisk ihjel osv. Skriv svarene op på tavlen.
 • Forklar, at farepiktogrammerne kan findes på “hverdagskemikalier” som f.eks. husholdningsprodukter, og ikke f.eks. på kosmetik, medicin og madvarer.

Introducer farepiktogrammerne

 • Vis hjemmesiden www.hannashus.dk på skærmen i klassen og klik på knappen “de nye farepiktogrammer”. Giv en kort introduktion til farepiktogrammerne og hold det sammen med elevernes antagelser/svar fra den forrige øvelse.
 • Bed eleverne (i par eller små grupper) om at fokusere på et enkelt af de 9 piktogrammer og læse “fold-ud” teksten på hjemmesiden. Vær sikker på, at alle 9 piktogrammer er i spil i klassen.
 • Præsentation: Eleverne fortæller (i par eller grupper) resten af klassen om det piktogram, de har valgt:
  • Hvad fortæller piktogrammet?
  • På hvilken type produkter kan man typisk finde dette piktogram?
  • Hvilken slags forholdsregler er nødvendige for at håndtere produkter, der er mærkede med dette piktogram?

Reflektion: Læs artiklen ”Vores verden består af kemikalier”

 • Sæt eleverne til at læse artiklen “Vores verden består af kemikalier”på hjemmesiden www.hannashus.dk. Du kan også printe uddelingskopier af artiklen. Eleverne burde kunne læse artiklen på 10-15 minutter. Gør det i klassen eller evt. som hjemmearbejde.
 • Lad eleverne stille opklarende spørgsmål om artiklen i klassen.
 • Diskuter emnerne: “Naturligt forekommende kemikalier og menneskeskabte kemikalier”, “Det er mængden, der gør det giftigt” and “Alt er kemi” – tænk på eksempler på ”gode kemikalier” og ”dårlige kemikalier” fra et miljø- og sundhedsmæssigt synspunkt.

Test antagelser: Besøg Hannas hus

 • Lad eleverne gennemgå situationerne i Hannas hus (i par) på computer eller tablet.
 • Reflektion i klassen: Diskuter de 9 situationer (eller nogle af dem) og hvorfor, det er vigtigt at følge instruktionerne på etiketten af produkterne. Hvad kan der f.eks. ske hvis:
  • Hanna’s far og tante ikke har handsker på når de renser toilettet og afløbet?
  • Hanna’s mor glemmer at gemme flasken med optændingsvæske væk?
  • Hanns’s søster sprayer sine sko indendørs?
  • Og så videre……
 • Fortæl eleverne, at det er muligt at begrænse brugen af farlige kemikalier i husholdningsprodukter ved at vælge mindre skadelige alternativer, for eksempel produkter, der er miljømærkede (med det nordiske Svanemærke eller EU Blomsten).

Prøv quiz’en

 • Afslut lektionen med at lade eleverne prøve farepiktogram quiz’en på hjemmesiden. Hvordan klarer de det?

Udvid lektionen: De skjulte farer i dit eget hjem

 • Bed eleverne om at undersøge, hvor mange faremærkede produkter, de har hjemme hos dem selv (eller evt. i skolebygningen).
 • Vær sikker på, at de spørger en voksen om hjælp til denne opgave for at undgå uheld. Eleverne kan enten lave en liste over de produkter og farepiktogrammer, de finder, eller tage billeder af dem.
 • I klassen præsenteres resultatet af elevernes undersøgelse, f.eks. ved at lave en tabel på tavlen. Observationer kan være:
  • Hvilket farepiktogram fandt vi flest af?
  • Hvilket farepiktogram fandt vi færrest af (eller slet ikke)?
  • Rangér farepiktogrammerne fra 1-9 (1 = hyppigst fundne piktogram, 9 sjældnest fundne piktogram).
  • Lav en hit-liste og sæt op på væggen i klassen
 • Alternativt kan du tage klassen med i det nærmeste supermarked og lade dem lave research om farepiktogrammer der. Det kan være en god ide at lave en aftale på forhånd med butikspersonalet.