Lektionsplan #3: Vær forsigtig!

Læringsmål

Eleverne vil blive bekendt med konceptet ”eksponering” (udsættelse) samt lang-tids og kort-tids effekter. De vil også være i stand til at forklare betydningen af piktogrammerne ”Sundhedsfare”, ”Alvorlig sundhedsfare” og ”Ætsende” og vide hvordan de skal håndtere faremærkede produkter på en sikker måde.

Klassetrin

4-6. klasse

Varighed

To lektioner eller 90 minutter

Introduktion til farepiktogrammerne

 • I denne lektion vil vi fokusere på sundhedsfarer ved kemikalier og på hvordan man kan beskytte sig selv.
 • Fire af de 9 farepiktogrammerne fortæller noget om, at produkterne kan være farlige for sundheden, hvis produkterne ikke bruges rigtigt. Vis piktogrammerne ”Sundhedsfare”, ”Alvorlig sundhedsfare”, ”Ætsende” og ”Akut giftig” fra hjemmesiden www.hannashus.dk.
 • Et af disse fire piktogrammer – ”Akut giftig” – vil man dog ikke finde på normale husholdningsprodukter. Denne type kemikalier er meget giftige, og bruges kun industrielt, i laboratorier og af andre professionelle brugere.

Tænk over og beskriv, hvordan vi bliver eksponeret (udsat) for kemikalier

Tegn en skitse af en krop på tavlen. Den skal have ansigt, øjne, næse, mund og ører. Det er meningen at eleverne skal gøre nogle antagelser, som vil blive afprøvet på hjemmesiden www.hannashus.dk senere i timen. Der er ingen rigtige eller forkerte svar til de følgende spørgsmål. Det væsentlige er, at få eleverne til at reflektere og diskutere.

 • Spørgsmål 1: Er der nogle af Jer, der kender meningen af ordet “eksponering” (udsættelse) eller “at blive udsat for noget”?
  Brug tegningen til at vise og diskutere forskellige måder, hvorpå den menneskelige krop kan blive udsat for noget.  

  Elevernes forslag kan være: Støj, luft forurening, drilleri/mobning.

  Definer “eksponering”/udsættelse i denne kontekst. Fortæl eleverne, at det i denne sammenhæng siger noget om de forskellige måder, en krop kan bliver udsat for kemikalier på.
 • Spørgsmål 2: Hvordan kan du blive udsat for kemikalier i dit daglige liv?
  Elevernes forslag kan være: Hud, øjne, indånding gennem næse og mund, at man sluger noget. Skriv forslagene op på tavlen.
 • Spørgsmål 3: Hvad kan det have af konsekvenser, at man bliver udsat for kemikalier?
  Elevernes svar kan være: Irritation/rødme eller ætsning af huden, svimmelhed, vejrtrækningsproblemer, hovedpine, allergi osv. Skriv forslagene op på tavlen.

  Opfølgende spørgsmål: Er der nogen, der har haft dårlige oplevelser på grund af udsættelse for kemikalier, f.eks. allergi?
 • Spørgsmål 4: Hvad tror I, at I kan gøre for at beskytte Jer selv fra at blive udsat for kemikalier?
  Elevernes forslag kan være: Brug handsker, øjenbeskyttelse, luft ud i lokalet, brug alternativer til farlige kemikalier. Skriv forslagene op på tavlen.
 • Spørgsmål 5: Hvad skal man gøre hvis der sker en ulykke med kemikalier?
  Elevernes forslag kan være: Ring til lægen, skyl med vand, drik en masse vand osv. Skriv forslagene op på tavlen.

Research og reflektion: Læs artiklen “Vær forsigtig”.

 • Bed eleverne om at læse artiklen ”Vær forsigtig” på hjemmesiden www.hannashus.dk. Du kan også printe uddelingskopier af artiklen. Eleverne burde kunne læse artiklen på 10-15 minutter. Gør det i klassen eller evt. som hjemmearbejde.
 • Lad eleverne diskutere artiklen i par og bed dem skrive evt. spørgsmål ned.
 • Lad eleverne stille opklarende spørgsmål til artiklen i klassen.
 • Diskussion i klassen: Hvad er forskellen mellem effekter, der sker kort tid efter kontakt med et kemikalie, og effekter, der først ses lang tid efter, at man har været i kontakt med kemikaliet?

Test antagelser: Besøg Hannas hus

 • Gennemgå de 9 situationer i Hannas hus og find produkterne med de tre sundhedsrelaterede piktogrammer (Sundhedsfare, Alvorlig sundhedsfare og Ætsende) på etiketten (arbejd sammen i par)
 • Tag noter om de forskellige produkter
  • Hvordan bliver man udsat for kemikalierne I de forskellige produkter?
  • Hvad er de mulige effekter?
  • Er det kort-tids eller lang-tids effekter, eller måske begge dele?
  • Hvad kan du gøre for at beskytte dig selv?
 • I klassen: Gennemgå elevernes svar på spørgsmålene fra den første øvelse om, hvordan vi bliver udsat for kemikalier. Suppler med nye indsigter efter at have besøgt hjemmesiden Hannas hus.

Udvidelse af lektionen: Design en kampagne om temaet ”Vær forsigtig” 

Nu skulle eleverne være eksperter indenfor husholdningsprodukters mulige sundhedsfarer, og kende farepiktogrammerne ”Sundhedsfare”, ”Alvorlig sundhedsfare” og ”Ætsende”.

Fortæl eleverne, at de kan bruge deres viden til at lave en kampagne på skolen:

 • Målgruppen er børn i 2-6. klasse.
 • Formålet med kampagnen er, at eleverne deler deres viden om farepiktogrammerne ”Sundhedsfare”, ”Alvorlig sundhedsfare” og ”Ætsende”.
 • Kampagnens budskab er: Vær meget forsigtig hvis du ser disse piktogrammer.
 • Kampagnen kan f.eks. bestå af:
 1. En plakat med gode råd om sikkerhed, som kan hænges på skolens vægge.
 2. En pamflet, der kan deles ud til målgruppen i en frokostpause.
 3. Måske kan eleverne tænke på andre effektive måder at bringe budskabet ud.
 4. Sørg for at opmuntre målgruppen til at besøge www.hannashus.dk og lave quiz’en om farepiktogrammerne.

Brug screen dumps fra hjemmesiden som illustrationer til kampagnen.